Trang chủ » Tin Tức
Gói ưu đãi mới cho ngành dệt Pakistan

Gói ưu đãi mới cho ngành dệt Pakistan

Phát biểu tại buổi khai mạc văn phòng Hiệp hội các nhà máy dệt toàn Pakistan (APTMA) tại Ismalabd, Bộ trưởng Thương mại và Dệt Pakistan ông Pervaiz nói Chính phủ sẽ công bố một gói ưu đãi mới để tăng cường xuất khẩu dệt đang suy giảm. Chính phủ đang xem xét lại gói của Thủ tướng Chính phủ để kích thích xuất khẩu nhưng vẫn chưa đưa ra kết quả tích cực.

Bộ trưởng cho biết mọi cố gắng đang được thực hiện để tăng sản lượng bông bằng cách chú trọng vào nghiên cứu bông với APTMA.

Xuất khẩu dệt trong tháng 8 năm 2017 ghi nhận sự tăng trưởng 9% lên 1,17 tỷ USD so với 1,08 tỷ USD trong cùng thời kỳ năm trước. Trên cơ sở cộng dồn thì xuất khẩu dệt đã tăng 6%, đạt 2,18 tỷ USD trong hai tháng của năm tài khóa hiện hành.

Trong tháng 8, xuất khẩu dệt cơ bản đã giảm 8% so với cùng kỳ năm trước xuống 302 triệu USD.